HÀNG NHẬN GIA CÔNG XUẤT KHẨU NƯỚC NGOÀI CÓ ƯU ĐÃI THUẾ GÌ?

Chiếm tỷ trọng về hàng xuất khẩu ở Việt nam là hàng nhận gia công cho các Doanh nghiệp nước ngoài. Vậy, chính sách thuế với hàng nhận gia công xuất khẩu có khác gì với so với hàng xuất khẩu thuần túy. Chúng ta cùng tìm hiểu về những ưu đãi về thuế nếu DN kinh doanh theo phương thức nhận gia công này!

Tham khảo: Pháp luật về thuế

Căn cứ Mục 2 thông tư 38/2015/TT-BTC về Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài, chúng ta có thể  tổng hợp tóm tắt như sau:

1/ Miễn thuế Nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công

2/ Miễn thuế xuất khẩu, sản phẩm gia công xuất khẩu

  • Sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu

3/ Miến thuế hàng mẫu

4/ Miễn thuế máy móc thiết bị trực tiếp gia công

5/ Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm gia công xuất khẩu

6/ Hàng hóa nhập khẩu để gia công nhưng được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy.

7/Hàng hóa nhập khẩu để gia công được sử dụng làm quà biếu, quà tặng thì thực hiện miễn thuế trong định mức

Xem thêm: Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

LƯU Ý

  • Trị giá hoặc lượng nguyên vật liệu nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế xuất khẩu
  • Máy máy thiết bị, nguyên vật liệu, sản phẩm gia công do phía nước ngoài thanh toán thay tiền công gia công phải nộp thuế nhập khẩu
  • Phế liệu, phế phẩm và nguyên vật liệu dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên vật liệu thực nhập khẩu theo Hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế VAT, TTĐB, BVMT với Cơ quan hải quan

Điều kiện được miễn thuế

Xem thêm: Quy chế hoạt động tài chính doanh nghiệp

  • Có hợp đồng gia công
  • Doanh nghiệp khai trên Tờ khai hải quan các thông tin về số, ngày hợp đồng gia công, tên đối tác thuế gia công;
  • Có cơ sở gia công và thông báo Cơ sở sản xuất với Cơ quan Hải quan
  • Thông báo Hợp đồng gia công cho Cơ quan Hải quan
  • Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để gia công, sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.