chỉ dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HOCHIKI FIRENET trường hợp có cháy

Khi có cháy xảy ra, đèn LED “Fire” tại tủ FireNet sẽ chớp, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, and sẽ kích hoạt chuông/còi/đèn chớp báo cháy có nối kết với khối hệ thống. Đồng thời, bên trên màn hình LCD, chỗ đứng nơi có cháy xảy ra sẽ hiện lên bằng văn bản (có nội dung) như đã lập trình.

==>> Xem thêm :   pcthanglong.vn

hoàn toàn có thể xem những sự cố cháy tiếp sau bằng phương pháp nhấn nút “More Fire Events” and dùng nút mũi tên lên/xuống để xem bảng kê sự cố.

Muốn tắt chuông/còi, thì vào cấp truy vấn 2 (Access Level 2) bằng phương pháp bât công tắc “Enable Controls”, hoặc nhập password Cấp 2 rối nhấn nút “Alarm Silence”. Đèn Fire vẫn liên tiếp sáng, và chuông/còi sẽ tắt. Muốn kích họat chuông/còi kêu trở lại thì nhấn phím “Resound Alarm”. Muốn tắt chuông/còi/đèn báo cháy và trả hệ thống về cơ chế hoạt động bình thường thì nhấn nút “Reset”.

tình huống có sự cố kỹ thuật
Khi có sự cố kỹ thuật, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, đèn LED “General Trouble” sẽ chớp, đèn LED chỉ định sự cố kỹ thuật chi tiết sẽ sang, & một thong tin về sự việc cố sẽ hiển thị bên trên màn hình LCD. Nếu cùng lúc có nhiều hơn nữa một sự cố trouble xuất hiện, thì đèn LED “More Events” sẽ sáng. Nhấn phím “More Events” & phím mũi tên lên/xuống để xem menu những sự cố, nhấn mũi tên phải để mở menu muốn xem, & dùng phím mũi tên lên/xuống để xem các sự cố kỹ thuật. Nhấn phím “?” để xem nhũng thong tin bổ sung cập nhật. – Khi có sự cố kỹ thuật, hãy liên lạc ngay với người có nhiệm vụ.

==>> Tham khảo:   pcthanglong.vn
*Chức năng các phím trên Panel
– Alarm Silence: Tắt chuông/Còi sau khi tủ báo cháy nhận tín hiệu báo động.
– Re-sound Alarm: Kích hoạt chuông/còi kêu trở lại sau thời điểm đã tắt.
– Panel Sounder Silence: Tắt còi (buzzer) của tủ FireNet.
– More Fire Events: Xem tuần tự những thiết bị kích hoạt báo động.
– More Events: Xem tuần tự các sự cố xảy ra trong khối hệ thống.
– Reset: Reset tủ báo cháy FireNet trở về thực trạng thông thường sau thời điểm báo động hoặc lật mạch.
– Fire Drill: Test tín hiệu báo cháy. Khi tủ báo cháy FireNet đã truy cập vào Cấp 2 (cần password hoặc chìa khóa), thì việc báo cháy thử (test) hoàn toàn có thể thực hiện bằng phương pháp nhấn nút Fire Drill. Nhấn nút này một đợt nữa để xong việc test.
– Lamp Test: Thử đèn. tất cả đèn và LED đều bật sáng.
– Programmable Function: Đặc tính cải thiện.
– Phím Phải/Trái: dùng làm di chuyển hẳn qua bên phải/trái trong memu của màn hình hiển thị LCD.
– Phím Lên/Xuống: dùng để di chuyển sang lên/xuống trong memu của màn hình LCD.
– ?: Menu trợ giúp về trạng thái hiện tại của hệ thống

Nguồn: Tổng hợp trên mạng