Sinh viên Đại học Y dược Hải Phòng có nên thi lại?

Năm lỡ rồi em chỉ đậu ngành thầy thuốc Răng cư trú bình diện. Do quá nóng vội, em đăng ký sớm và thiếu chấm ngành Bác sĩ đa khoa hoài vọng 1.

Ở dò tuyển chọn bổ sung mực tàu ngành nào, chấm mực tàu em lại dư. Em cảm thấy rất thất vọng và nhớ tiếc nuối. Em muốn thi lại đại học để đeo đuổi mong ước.

Mong cạc anh chị đi trước tham mưu cho em con đường sáng suốt, em có vì vậy thi lại chẳng. Em cảm ơn giàu!

Lê Văn Phú

Độc vờ vịt để câu hỏi tham mưu tại đây